11 พฤษภาคม 2562 ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดให้ครอบคลุมทุกด้าน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190511110029032

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี แพร่ สกลนคร อุดรธานี น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดสมุทรสาคร รวม 20 อำเภอ 39 ตำบล 101 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,069 หลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป